Szkoła podstawowa nr 125 w Łodzi im. Janusza Korczaka

Odwiedź stronę obchodów 65-lecia szkoły
Wyjątkowy Uczeń

Wyjątkowy uczeń – projekt dla blisko 10 000 uczniów łódzkich szkół podstawowych

Już od września 2013 roku blisko 10 000 uczniów klas I – III skorzysta z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń” koordynowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Ruszył projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych. Miasto Łódź otrzymało 7 948 649,85 zł na doposażenie 93 szkół podstawowych oraz szkół podstawowych kształcenia specjalnego oraz na realizację ponad 65 tysięcy godzin zajęć dla uczniów.

W ramach projektu planowane są różnorodne zajęcia dla dzieci m.in.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze np. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz dla dzieci z trudnościami dotyczącymi nauki języka angielskiego;

- zajęcia rozwijające uzdolnienia np. rozwijające zainteresowania matematycznoprzyrodnicze, językowe, wokalno-muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, informatyczne;

- zajęcia specjalistyczne np. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy czy też gimnastyka wyrównawczo - kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy;

Obligatoryjnie został określony wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć - nie może być to mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego.

Wsparcie ma celu zmniejszenie trudności uczniów lub rozwój ich indywidualnego potencjału. Programem objęte zostaną w szczególności dzieci szczególnie uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; niepełnosprawne; z przewlekłymi chorobami; mające trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych bądź w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejrzyj prezentację

Apel porządkowy klas 0-III

Dodano: poniedziałek, 25, luty 2013 18:15

8. 02. 2013 r. wszystkie klasy 0 – III spotkały się w sali gimnastycznej. Podczas tego spotkania wręczono nagrody uczniom klas drugich i trzecich za udział w konkursie „Śniadaniowa klasa”. Konkurs trwał przez cały pierwszy semestr. Na apelu zaprezentowano też nowozakupione filmy edukacyjne, które dzieci będą mogły oglądać podczas zajęć szkolnych. Na koniec spotkania p. Alicja Ziółkowska przypomniała o zbliżających się feriach zimowych i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas ich trwania.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Zmodyfikowano: poniedziałek, 25, luty 2013 18:15

Do wakacji zostało: 296 dni.

O Szkole

Zdjęcie szkoły

Czy wiesz, że...

W roku szkolnym 2013/2014 klasa 0b realizuje treści matematyczne w oparciu o program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej opracowany przez prof. dr hab. Edytę Gruszczyk–Kolczyńską przy pomocy Ewy Zielińskiej.

W roku szkolnym 2013/2014 klasy Ia i Ib rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznej „ŻYJĘ ZDROWO, HIGIENICZNIE I BARDZO EKOLOGICZNIE”. Zwiera ona treści edukacji ekologiczno - zdrowotnej, a jej realizacja jest zaplanowana na trzy lata nauki.

BIP Szkoły Podstawowej nr 125


Dziennik elektroniczny