Szkoła podstawowa nr 125 w Łodzi im. Janusza Korczaka

Odwiedź stronę obchodów 65-lecia szkoły
Wyjątkowy Uczeń

Wyjątkowy uczeń – projekt dla blisko 10 000 uczniów łódzkich szkół podstawowych

Już od września 2013 roku blisko 10 000 uczniów klas I – III skorzysta z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń” koordynowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Ruszył projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych. Miasto Łódź otrzymało 7 948 649,85 zł na doposażenie 93 szkół podstawowych oraz szkół podstawowych kształcenia specjalnego oraz na realizację ponad 65 tysięcy godzin zajęć dla uczniów.

W ramach projektu planowane są różnorodne zajęcia dla dzieci m.in.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze np. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz dla dzieci z trudnościami dotyczącymi nauki języka angielskiego;

- zajęcia rozwijające uzdolnienia np. rozwijające zainteresowania matematycznoprzyrodnicze, językowe, wokalno-muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, informatyczne;

- zajęcia specjalistyczne np. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy czy też gimnastyka wyrównawczo - kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy;

Obligatoryjnie został określony wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć - nie może być to mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego.

Wsparcie ma celu zmniejszenie trudności uczniów lub rozwój ich indywidualnego potencjału. Programem objęte zostaną w szczególności dzieci szczególnie uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; niepełnosprawne; z przewlekłymi chorobami; mające trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych bądź w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejrzyj prezentację

Apel porządkowy

Dodano: wtorek, 17, wrzesień 2013 17:32

10. 09. 2013 r. w sali gimnastycznej odbył się apel porządkowy dla klas 0 – VI. Pani dyrektor Marzena Rybowska przypomniała o obowiązujących w szkole kolorach strojów uczniowskich oraz o wyglądzie strojów galowych. Mówiła także o sprawach organizacyjno-porządkowych dotyczących życia szkoły, a na koniec zwróciła uwagę na konieczność przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w szkole i na boisku szkolnym.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Zmodyfikowano: poniedziałek, 12, maj 2014 19:42

Do wakacji zostało: 296 dni.

O Szkole

Zdjęcie szkoły

Czy wiesz, że...

W roku szkolnym 2013/2014 klasa 0b realizuje treści matematyczne w oparciu o program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej opracowany przez prof. dr hab. Edytę Gruszczyk–Kolczyńską przy pomocy Ewy Zielińskiej.

W roku szkolnym 2013/2014 klasy Ia i Ib rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznej „ŻYJĘ ZDROWO, HIGIENICZNIE I BARDZO EKOLOGICZNIE”. Zwiera ona treści edukacji ekologiczno - zdrowotnej, a jej realizacja jest zaplanowana na trzy lata nauki.

BIP Szkoły Podstawowej nr 125


Dziennik elektroniczny