Szkoła podstawowa nr 125 w Łodzi im. Janusza Korczaka

Odwiedź stronę obchodów 65-lecia szkoły
Wyjątkowy Uczeń

Wyjątkowy uczeń – projekt dla blisko 10 000 uczniów łódzkich szkół podstawowych

Już od września 2013 roku blisko 10 000 uczniów klas I – III skorzysta z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń” koordynowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Ruszył projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych. Miasto Łódź otrzymało 7 948 649,85 zł na doposażenie 93 szkół podstawowych oraz szkół podstawowych kształcenia specjalnego oraz na realizację ponad 65 tysięcy godzin zajęć dla uczniów.

W ramach projektu planowane są różnorodne zajęcia dla dzieci m.in.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze np. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz dla dzieci z trudnościami dotyczącymi nauki języka angielskiego;

- zajęcia rozwijające uzdolnienia np. rozwijające zainteresowania matematycznoprzyrodnicze, językowe, wokalno-muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, informatyczne;

- zajęcia specjalistyczne np. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy czy też gimnastyka wyrównawczo - kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy;

Obligatoryjnie został określony wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć - nie może być to mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego.

Wsparcie ma celu zmniejszenie trudności uczniów lub rozwój ich indywidualnego potencjału. Programem objęte zostaną w szczególności dzieci szczególnie uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; niepełnosprawne; z przewlekłymi chorobami; mające trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych bądź w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejrzyj prezentację

Pedagog szkolny

Dodano: wtorek, 28, sierpień 2012 13:08

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DYŻURY PEDAGOGA, P. JOANNY MICHALSKIEJ

• W PORADNI (RZGOWSKA 25, TEL. 42 681-92-82)

• W SZKOLE - środa, godz. 10 – 12, pokój pedagoga szkolnego

Placówki pomocowe

Placówki pomocowe - informacje

Rok szkolny 2014/2015

Szczegóły dotyczące wyprawki szolnej w roku szkolnym 2014/2014 znajdą Państwo tu:  Wyprawka w roku szkolnym 2014/2015

Informację na temat wyprawki znajdą Państwo tu:

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Wnioski do pobrania :

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK 1

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK 2

Stypendia :

INFORMACJA O STYPENDIACH

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY

OŚWIADCZENIA

PROGI DOCHODOWE

WNIOSEK O STYPENDIUM

WNIOSEK O ZASIŁEK

ROZLICZENIE STYPENDIÓW

 

Poradnik dla rodziców

Dysleksja - trochę słów do rodziców

Kwartalnik nr 1 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi

Kwartalnik nr 2 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 125 W ŁODZI:

Informacja dla Rodziców w sprawie zajęć profilaktycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 125 w Łodzi

Dyrekcja i pedagog Szkoły Podstawowej Nr 125 w Łodzi informuje, że od II semestru 2012/2013 r. zajęcia z zakresu profilaktyki (np. uzależnień, agresji) i zajęcia o charakterze integracyjnym organizowane dla uczniów szkoły odbywają się poza zajęciami umieszczonymi w planie szkolnym czyli po wszystkich lekcjach, co umożliwi realizację programu nauczania we właściwym tempie pracy.

Najczęściej zajęcia trwają od 2 do 3 godzin lekcyjnych, nie częściej niż 2-3 razy w roku szkolnym. O terminie planowanych zajęć rodzice będą informowani przynajmniej 1 tydzień wcześniej, a o ile jest to możliwe podczas zebrań z rodzicami.

Zajęcia z zakresu profilaktyki pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka i powinny być traktowane są jako obowiązkowe.

Przypominamy, że na początku każdego roku szkolnego rodzice ustosunkowują się (deklaracja zgody lub rezygnacji z uczestnictwa) do planowanych działań profilaktycznych w szkole poza lekcjami obowiązkowymi.

Nadmieniamy, że zajęcia są prowadzone przez pedagoga szkolnego lub psychologów i pedagogów z poradni bądź firm współpracujących ze szkołą od wielu lat. Wszyscy prowadzący mają doświadczenie w pracy z dziećmi i odpowiednie kwalifikacje.

* Aktualny harmonogram zajęć profilaktycznych można szukać w zakładce świetlice -świetlica profilaktyczna.

KLASY 0-III

 1. 1. „Nie pal przy mnie, proszę” MOPZ – profilaktyka antynikotynowa I-III
 2. 2. „Złudzeniom NIE! Iluzji TAK! Studio Artystyczne KLAT –profilaktyka uzależnień 0-VI
 3. 3. „Żyję zdrowo” MOPZ –profilaktyka zdrowego stylu życia i otyłości I-VI
 4. 4. „Dziecko w sytuacji zagrożenia” SET – bezpieczeństwo 0-III
 5. 5. „Bezpiecznie w domu i szkole” VII KP – bezpieczeństwo 0-VI
 6. 6. „Ratowniczek – pomoże Ci pomóc innym” - bezpieczeństwo 0-III, realizacja opiekun koła PCK

KLASY IV-VI

 1. 1.  „Bezpieczna Szkoła” PROM – profilaktyka agresji IV-V, realizacja pedagog szkolny
 2. 2.  „Przyjaciel od zaraz” – profilaktyka agresji IV-V , autorski program, realizacja pedagog szkolny
 3. 3.  „Mediacje rówieśnicze – budowanie pomostów między rówieśnikami” SET- prof. agresji kl.VI
 4. 4.  „Umiejętności radzenia sobie ze złością” PPP nr 6 – profilaktyka agresji IV-VI
 5. 5.  „Czy jestem tolerancyjny?” SET – profilaktyka agresji IV-VI
 6. 6.  „Dziękuję nie palę czyli jak asertywnie odmawiać - profilaktyka antynikotynowa IV-VI
 7. 7. „Jestem O.K.!” PROM – profilaktyka uzależnień IV-VI, realizacja pedagog szkolny
 8. 8. „Profilaktyka uzależnień” SET – V-VI
 9. 9. „Złudzeniom NIE! Iluzji TAK! Studio Artystyczne KLAT –profilaktyka uzależnień 0-VI
 10. 10. „Jak łatwo się wkręcić” – MOPZ – profilaktyka uzależnień od hazardu IV-VI
 11. 11. "Profilaktyka uzależnienia od komputera i Internetu” MOPZ – IV-VI
 12. 12. „Żyję zdrowo” MOPZ –profilaktyka zdrowego stylu życia i otyłości I-VI
 13. 13. „Zaburzenia odżywiania -anoreksja i bulimia” PPP nr 6 – profilaktyka otyłości I-VI
 14. 14. „Radzenie sobie ze stresem” –program psychoprofilaktyczny MOPZ IV-VI
 15. 15. „Chcieć to móc-rozwijanie umiejętności uczenia się” PPP nr 6, IV-VI

 

 

Zmodyfikowano: czwartek, 28, sierpień 2014 11:57

Do końca wakacji pozostalo: 1 dni.

O Szkole

Zdjęcie szkoły

Czy wiesz, że...

W roku szkolnym 2013/2014 klasa 0b realizuje treści matematyczne w oparciu o program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej opracowany przez prof. dr hab. Edytę Gruszczyk–Kolczyńską przy pomocy Ewy Zielińskiej.

W roku szkolnym 2013/2014 klasy Ia i Ib rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznej „ŻYJĘ ZDROWO, HIGIENICZNIE I BARDZO EKOLOGICZNIE”. Zwiera ona treści edukacji ekologiczno - zdrowotnej, a jej realizacja jest zaplanowana na trzy lata nauki.

BIP Szkoły Podstawowej nr 125


Dziennik elektroniczny